Munchmuseet, MM K 2128

MM K 2128, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Julius Elias.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Hvorfor kommer De ikke
hilse paa mig, Deres aeldeste
ven i Berlin? Jeg er hjem  … 
Dr. Julius Elias
den hele søndag.
Telefon: Lützow 7001.
Berlin W 10. Matthäikirchstr. 4.

    Kl. 6½ er jeg hos

 

      

Kranzler.