Munchmuseet, MM K 2625

MM K 2625, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Sie wissen wohl, dass Sie mir die
Preise für Ihre Radierungen um
20 procent niedriger aufgeschrieben
haben. Danach haben wir bis jetzt
abgerechnet. Wo auf der Preisliste
steht M12– da erhalten Sie von
mir M10 u wo M30– da
erhalten Sie von mir M24
etc. etc.