Munchmuseet, MM K 2655

MM K 2655, Munchmuseet. Datert 27.02.1906. Brev fra Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Weimar, den 27 febr 1906    Lieber Herr Munch,


    Ich gehe nun fort von Weimar
Gestern Abends hatte ich Zeichen,
dass ich nicht mehr bleiben soll.
Wohin? weiss ich noch nicht!
Möglich, dass ich nach Hamburg
komme, Ihre Ausstellung zu sehen.

    Ich werde Ihnen schreiben.
    
    Leben Sie wohl!
    Ihr sehr ergebener Albert Kollmann