Munchmuseet, MM K 2703

MM K 2703, Munchmuseet. Datert 22.09.1912. Brev fra Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Klug
    Sonderbund Ausstel-
lung
    Cöln a/R
    Aachener Thor
    
22 Sept 12    Sehr geehrter Herr,


    Sein Sie so freundlich,
wenn Hr Edvd Munch
nach Cöln zu Ihnen komm Kommentart,
ihm diese Karte zu geben

    
    Hochachtend
    Albert Kollmann

 

      
    
    Lieber Herr Munch,


    Ich fahre heute nach Wiesbaden
Meine Adresse ist postlagernd
Wenn Sie nach Cöln komm Kommentaren,
so fahren Sie mal hinüber
nach Wiesbaden.

    
    Herzl Gruss  Ihr A Kollmann

22. Spt. 12.