Munchmuseet, MM K 2746

MM K 2746, Munchmuseet. Datert 22.03.1898. Brev fra Walter Leistikow.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Maler
    Ed. Munch (Christiania)
    NW. Hotel Jansen
    Mittel Str. Eck Friedr. Str. 

      
    
N.W. Klopstock Str. 52.    Lieber Munch!
 Wir erwarten Sie
\morgen/ Dienstag Abend 8 Uhr.

    
    Besten Gruss von meiner Frau u
mir

    Ihr W. Leistikow

21.III.98