Munchmuseet, MM K 2827

MM K 2827, Munchmuseet. Datert 08.05.1908. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

     [Red.: ]

      

    
    Herrn Kunstmaler
    E. Munch
    Warnemünde
    Am Strom 30


    
    Lieber Herr
Munch,


    Ihren Brief habe
ich hierher erhalten
und danke Ihnen
bestens. Ich komme
in den ersten Tagen
des Juni nach Warne-
münde und werden
wir uns dann wieder-
sehen.

    
    Mit freundlichem
Gruss
 Ihr Linde