Munchmuseet, MM K 2862

MM K 2862, Munchmuseet. Datert 12.12.1939. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Herrn Edvard Munch
    Skoien
    par
    Oslo
    Norwegen


    
    Lieber Herr Munch,


    An Ihrem heutigen Geburtstag
gedenken wir Ihrer und
senden Ihnen unsere herzlichsten
Glückwünsche.

    
    In alter Freundschaft Ihr
M Linde und Frau


d. 12/12 39

    
    Absender:
    Dr Max Linde. Lübeck