Munchmuseet, MM K 2872

MM K 2872, Munchmuseet. Datert 19.03.1904. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
CRANACHSTRASSE 3,
WEIMAR


    
    Lieber Herr Munch


    Heute muss ich Sie bitten nicht
zu kommen. Ich bin etwas indisponiert
und möchte mich einen Tag ganz ruhig
halten. Ich rechne auf Sie morgen
Montag um 1.

    
    Mit bestem Gruss
    Ihr ergebenster
Kessler.


19. III 04