Munchmuseet, MM K 2874

MM K 2874, Munchmuseet. Datert 29.11.1905. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Lieber Herr Munch,
 Ja, ich bin
hier und bleibe bis etwa Dienstag
oder Mittwoch. Ich freue mich sehr,
Sie zu sehen, aber sonst auch später,
wenn Sie Ihre Kur nicht unterbrechen
wollen.

    
    Mit bestem Gruss
    Ihr ergebenster
Kessler.


d. 29. XI 05.