Munchmuseet, MM K 2876

MM K 2876, Munchmuseet. Datert 20.02.1906. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
CRANACHSTRASSE 15.
WEIMAR


    
    Lieber Herr Munch,
 Leider erhielt
ich Ihren  …  Brief heute zu
spät, um noch kommen zu können. Morgen
muss ich auf zwei Tage nach Berlin.
Dagegen könnte ich Sonnabend früh
sitzen. Passt Ihnen das?

    
    Mit bestem Gruss
    Ihr
Kessler


d. 20. II 06.