Munchmuseet, MM K 2877

MM K 2877, Munchmuseet. Datert 06.07.1906. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
CRANACHSTRASSE 15.
WEIMAR


    
6. VII 06    Lieber Herr Munch,
 Ich
bin heute mit meiner heftigen
Migräne aufgewacht, eigne
mich also garnicht zum Modell.
Dagegen könnte ich hoffentlich
morgen um 11 sitzen. Passt Ihnen
das? Wegen heute thut es

 

      

mir sehr leid.
    
    Mit bestem Gruss
    Ihr ergebenster
Kessler