Munchmuseet, MM K 2878

MM K 2878, Munchmuseet. Datert 26.12.1906. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
TELEPHONE No. 4882 GERRARD.
TELEGRAMS “CECELIA, LONDON.”
HOTEL CECIL,
STRAND. W. C.


    
    Lieber Herr Munch,
 sehr
gern
können Sie das Porträt
haben. Ich schreibe deshalb nach
Weimar, dass man es Ihnen giebt.

    
    Mit den besten Grüssen und
Wünschen zum Fest

    Ihr ergebenster
Kessler


d. 26/XII 06.