Munchmuseet, MM K 2923

MM K 2923, Munchmuseet. Datert 04.05.1898. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr E. Munch
    13 rue des Beaux Arts
    E.V.
    
    J. MEIER-GRAEFE
    PARIS: 37, Rue Pergolése 

      
    
    Mein lieber Munch


    Ich komme morgen
Nachmittag um 2 1/2 Uhr zu Dir

    
    Herzlichen Gruss
    Dein
MG


Mittwoch den 7/V 98