Munchmuseet, MM K 2941

MM K 2941, Munchmuseet. Datert 15.06.1927. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard
    Munch
    Oslo
    Norwegen







    Lieber Freund
    Tausend Dank
für Dein Telegramm Kommentar.

    
    Dein alter
Meier-Graefe


Neapel
15/6