Munchmuseet, MM K 3038

MM K 3038, Munchmuseet. Datert 15.01.1907. Brev fra Walther Rathenau.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Berliner Handels-Gesellschaft
Geschäftsinhaber
Berlin W64
Behrenstraße 32


    
15.1.07.    Lieber Herr Munch,
 wenn Sie wollen,
können wir übermorgen, Donnerstag, 1h
in der Victoriastrasse anfangen.

    Ich habe zwar Donnerstag nur eine
halbe Stunde frei, an den späteren
Tagen aber eine Stunde.

    Sie werden wohl eine grosse
Leinewand nöthig haben; ich glaube,
ich habe 1m 82.

    
    Mit freundschaftlichem Gruss
    Ihr
WRathenau.

 

      
Note om tegning