Munchmuseet, MM K 3068

MM K 3068, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Lieber Herr Munch


    Morgen, Donnerstag
16. März, ich glaube
zwischen 11 und 12 Uhr
ist in Strafkammer I
Strafjustizgebäude vor
dem Holstenthor (Director
Dr. Ewald) eine Verhandlung,
wo Sie 7 Zuchthäusler
auf einem Haufen sehen

    
    Herzl. Gruss
    Ihr
Schiefler

    Lassen Sie Sich
ev. bei Herrn Dir. Ewald
melden