Munchmuseet, MM K 3163

MM K 3163, Munchmuseet. Datert 22.02.1909. Brev fra Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


    

 

      

    
    Herrn Edvard Munch
    Adr. Herrn Prof. Jacobson
    Kopenhagen
    via Berlin-Warnemün\de/
    \Vesterbrog 9/


    
Suna 22/2 09
    Herzliche Grüsse
aus dem sonnigen
Italien. Kalt ist es
aber auch hier.
Es liegt viel Schnee,
aber es ist sehr schö
ne Luft.
   Ihr
Schiefler