Munchmuseet, MM K 3247

MM K 3247, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Gustav Schiefler.
Filologisk kommentar: Munchs signaturøvelser på baksiden.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin    Lieber Herr Munch


    Ich bin auf der Durchreise nach
Leipzig eine Stunde hier und habe
daher – leider vergeblich – Sie Ihnen
Guten Tag zu sagen versucht.

    Ich komme morgen Abend zurück,
und treffe mich hier mit meiner
Frau. Wir wohnen Windsor Hotel
Hoffentlich sehen wir uns, vielleicht
Montag

    
    Herzl. Gruss
    Ihr
Schiefler

 

      

    
[Red.: Signaturøvelser]