Munchmuseet, MM K 3334

MM K 3334, Munchmuseet. Datert 19.09.1904. Brev fra Hermann Schlittgen, Martha Schlittgen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
19. Sept. 04
Leopoldstrasse
81.    Lieber Munch!


    Was ist denn, zum Donner-
wetter, mit den versprochenen
Lithos? Der Platz an der Wand
ist reserviert, also los, ab-
gesandt! Sonst gehts uns gut.

    
    Herzliche Grüsse \Ihre/Schlittgen, Frau u.
Sohn.

 

[Red.: ]


           

    
    Norwegen
    Herrn Edvard Munch
    Maler
    Aasgaardstrand
    Norwegen