Munchmuseet, MM K 3662

MM K 3662, Munchmuseet. Datert 05.04.1895. Brev fra Adolf Landau, Hugo Mendel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Dr. Hugo Mendel
    Adolf Landau
    Rechtsanwälte
    Berlin, Spittelmarkt 14a, II.
    Eingang Niederwallstr. 24

    
    Herrn Edv. Munch
    Berlin
    Mittelstraße No 47
    Hötel Stadt Köln Zimmer 26

 

      
    
‹Berlin› 5ten April 1895
    In Sachen mit Heckenberger & Becker
wollen Sie mich baldgefälligst zur
Rücksprache besuchen.

    
    Hochachtungsvoll
    Die Rechtsanwälte
Dr Mendel & Ad. Landau

durch
Ad Landau
Rechtsanwalt