Munchmuseet, MM K 3753

MM K 3753, Munchmuseet. Datert 18.08.1908. Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn
    Maler Edv Munch
    Warnemünde
    Am Strom 23 

      
    
    Sehr geehrter Herr Munch,


    es wäre höchste Zeit,
dass Ihre Bilder nach
Dresden abgehen, zur
Brücke ausstellung
bei Emil Richter

    
    ergebenst
Schmidt-Rottluff


Dangastermoor b. Varel i. O.