Munchmuseet, MM K 3763

MM K 3763, Munchmuseet. Datert 14.03.1926. Brev fra Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie og Internationale Kunstausstellung 1926.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
DRESDEN–A.1, d.14.3.1926
Staatl. Gemäldegalerie.


    Herrn
    Edvard Munch,
    Skoien
    bei Oslo


    Hochzuverehrender Herr Munch!


    Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen das Eintreffen
der neun uns liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellten Gemälde
mitteilen zu können. Alle sind in befriedigendem Zustande.

    
    Indem ich Ihnen noch einmal unsere grösste Dankbarkeit ver-
sichere, bin ich stets mit den verbindlichsten Grüssen

    Ihr sehr ergebener
Hans Posse