Munchmuseet, MM K 4079

MM K 4079, Munchmuseet. Datert 28.04.1908. Brev fra Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Politiken
Redaktion
Østergade Nr. 23
Telef. 3436


    
København, den 28/4 1908    Kære Edv. Munch –


    De maa ikke tro, at jeg
har mistet min Iver til at skyde
Papegøjen eller at jeg har opsat Kampen
mod Kokotten paa Grund af Tidsmangel.

    Tværtimod. Allerede før jeg fik
Deres Brev havde jeg tilsendt ham mit
Ultimatum og sagt at fra paa Lørdag
har han ikke mere med sin forbundne
St. Dr. men med Sagførerfirmaet Henriques

 

      

    og Levy at bestille – – jeg tenkte meg at Ghetto–Duften
fra disse Navne skulle skræmme ham.

    Men før efter Paasken var forbi nyttede det ikke
at lade Aktionen mod ham gaa over i saa kategoriske
former. Først nu var det det rette Øjeblik. Og nu skal
det gå løs; thi selv Ludere kan betænke sig for længe.

    Lige i dette Sekund fik jeg Deres andet

 

      

    Brev (27/4) og jeg har bestilt Speditøren til at komme og hjælpe mig med
Pakning, men han kunde ikke før imorgen Formiddag. Saa gaar de af.

    Saa snart jeg kommer hjem i Aften skal jeg gøre alt klart til at
modtage ham, og jeg skal ogsaa tælle Gravurerne og sende Dem Opgivelse af Antallet,
som jeg ikke husker i Øjeblikket – jeg tror dog nok, der er 16 eller 17.

    Jeg er forfærdelig glad for «Trøst», som De vil give mig – – det var vel
netop den, jeg  …  \helst vilde/ have. Tusind Tak.

    
    Deres
Sten Drewsen

29/4.08
    Billederne blev avhentet i Morges
af Speditøren Salichots Eftf, som er meget paalidelig, og allerede i Dag sender dem som Ilgods.