Munchmuseet, MM K 4085

MM K 4085, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Le Hôme. Fredag.    Kære Munch –


    Efter lange Omveje har Deres venlige
Brev naaet mig her i Normandiet, hvor
jeg er paa Landet sammen med min
Pige og det andet lovløse Ægtepar
Schlytter, som De ogsaa kender.

    De kan altsaa nu forstaa, hvorfor
jeg ikke har besøgt Dem i Taarbæk.

    Jeg vilde ellers meget gærne have
set ud til Dem og hørt Dem fortælle

 

      

    paa Deres ivrige Facon om de bloddryppende Eventyr, som
De senere har været ude paa – i Stedet for at male Verdens
bedste Billeder.

    Men, kære Herre, synes De nu ikke, det var aller
mest overlegent og klogt, om De for en Stund lod være at
bryde Dem om ligegyldige Menneskers Snak og Overfald – saa
De kunde komme i Ro til Arbejde? – Ja, det vedkommer
jo slet ikke mig; men jeg synes De spilder Deres dyre Blod!

 

      

    Det er morsomt, at De skal have Udstilling igen i Kbh. – Jeg vilde
gærne se den; og jeg tror ogsaa, at det er mange i Danmark, som glæder
sig dertil. Den sidste, den som jeg var med til at ordne, gjorde virkelig
mere Opsigt end Separatudstillinger plejer. –

    Hvis Deres Vej en Gang gaar over Paris, saa haaber jeg; at De
banker på  Rue de la Sorbonne Nr. 18 og hilser paa os. Det vilde være
morsomt; og saa kunde jeg ovenikøbet faa den Skitse, som De lovede
mig for længe siden, og som jeg forgæves har glædet mig til.

    
    Med venhig Hilsen fra Frøken Heckscher –
    Deres Hengivne
Sten Drewsen.