Munchmuseet, MM K 4121

MM K 4121, Munchmuseet. Datert 26.07.1915. Brev fra Carl Gummeson, Carl Gummesons Konsthandeln.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Konstnären
    Herr Edv. Munch
    Jelöen
    per Moss.    
26.7.
    Tacksam att
under hösten
eller våren få
anordna en separat-
utställning för Eder.

    Ref.
    Norska ministern
    Dr. J. ‹Brunchorst›
    Narvavägen 32, St.hlm.

    
    H.fullt
Carl Gummeson 

      
[Red.: ]