Munchmuseet, MM K 4159

MM K 4159, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra J. Brun, M. Brun.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Reçu de Mr Munch la Somme a
cinquante Francs pour un mois de loyer
à partir du l’Xme au 4 Janvier inclu d’une
chambre meublée qu’il occupe chez Mr Brun
Rue de france 34 au 3me étage

    fait à ‹nier› le 8 Xme 91
pour acquit

    J Brun


50 Francs

 

      
111836
41‹0›114415
5125819
7133110
8146
151‹4›1111
161