Munchmuseet, MM K 4170

MM K 4170, Munchmuseet. Datert 01.03.1898. Brev fra Auguste Clot, A. Clot Imprimerie d'Arts.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
A. CLOT
Imprimerie d’Arts

en noir et couleurs
23
Rue du Cherche-Midi.


    
Paris le
    Reçu de Monsieur Munch
la somme de Vingt Cinq frs.
pour location de pierres litho,
à échoir fin mars

    

Paris le 1er mars 1898

    pr. M. Clot
fr Clot

 

      

    Gotf. Keller: „Der grüne
Heinrich”

    Stendhal: Rouge et Noir
Psyco
Physiologie
de l’amour