A. Clot Imprimerie d’Arts

Trykkeri. Paris, Frankrike ( 23, Rue du Cherche-Midi).

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra A. Clot Imprimerie d’Arts til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4169.   Brev. Datert 30.08.1897 . «Reçu de Monsieur Munch la Somme de Vingt Cinq frs. pour location de pierres lith.» 
Munchmuseet, MM K 4170.   Brev. Datert 01.03.1898 . «Reçu de Monsieur Munch la somme de Vingt Cinq frs. pour location de pierres litho, à échoir fin mars» 

A. Clot Imprimerie d’Arts er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1684.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 13.1.1934 . Se bl. 1r
«Jeg tror det blev trykt hos Clot i Paris og stenen blev sammen med «syg Pike» og flere andre afslebet –»
Munchmuseet, MM N 2627.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«habe – Die schönsten Druck von Lashally und Clot in Paris – Es hat mich naturlich sehr gekostet – besonders alz ich ja immer experimentiert habe –»
Munchmuseet, MM N 2644.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«sammtliche Drucke ubergegeben und thun die Verkaufandel in 3 Jahren ubergegeben – Es waren alle Drucken von Lashally und Clot und es waren grozse Summen ich fur diese bezahlt habe –»
Munchmuseet, MM N 2794.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 16.1.1934 . Se bl. 1r
«Obstfelder, stort format er blot trykt i få expl. og jeg tror nummererte exemplarer – Det er trykt hos Clot. i Paris og stenen er ødelagt»