Munchmuseet, MM K 4220

MM K 4220, Munchmuseet. Datert 08.10.1931. Brev fra The Society of Scottish Artists.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    If therefore you can supply me with literature or any other
information, which might be useful in this connection, please be
good enough to do so.

    
    I am,
Yours faithfully,
(Signed) JAMES A. WALKER
Secretary.Enc. JAW/KB