Munchmuseet, MM K 4319

MM K 4319, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
SPOLEK MANES VPRAZ

    
    Højstaende Herr og Mester.


    Idag har vi emottagit paa Toldhuset Ders
smukke Billederne. Men vi har herved konstateret
at Kisterne var meget skrøbelige og paa dem var
darlige Laager befaestigede med kun et par Nagler.

    I Kisten, P.C. 423 er indtrufne 6 Billederne i
Kisten E.M.3 ... 11B., i Kisten K.10 ... 6B. i Kisten
V.B.K. 3833 ... 18, i Kisten V.B.K. 5097 ... 15B., tilsam-
man altsaa 56 Billederne, fra hvilke 4 er er uden
Ramme.

    Men fra disse Billederne er beskadigt No 47. «Cabale
und Liebe»: har mellem de Hovederne af to Figurer
Naglehul og paa højre Figur venstre Brystet er en
fedt Plet; Billedet No.39 «Im Spital» er paa flere
Steder circa 5 Gnidninger; og No.55 «Landskab» (det ny
Malning uden Ramme) er lidt rivet i venstre Kroget.

 

      

    Billederne var i Kister sammenpakket uden nogen
Emballage, ét paa ét saa at den malede Side vendte
til Bagside af en anden Billede, mangesteds ogsaa
paa Nogle af en Ramme.

    Ders Fortegnelsen over disse Billederne har
vi hidtil ikke faaet; vi venter ogsaa paa det, dersom
i det findes ogsaa Billedernes Navne, som er for vor
Katalog nødig? Men om De, højstaerede Herr ønsker,
vil vi forfatte en andet Fortegnelse med de Nre af
Billederne og med ders nøiere Beskrivning.

    Imidlertid gifver vi Dem, højstaerede Herr
dette her bekjendt og idet vi takker Dem venligst
tegner vi i Forventning af Ders smukke Gravurer
og Portraeterne

    
    for. «Konstnerklubben Manes»
aerebødigst