Munchmuseet, MM K 4322

MM K 4322, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kaereste Herr og Mester.


    Alle Ders Billeder og Portraetter
er allerede i Prag. Ders smukke
Udstilling installeres nu flittig. Også
Plakaten og Katalogen trykkes. Verni-
sagen skal finde Sted Sonndagen eller
Torsdagen, det er ennog ikke bestemmt.
Naar det bestemmes vil det blive Dem
per Brev eller per Telefonen bekjendt i Tide.
Men Priisene paa Ders Billederne (undta-
get Gravurer) kjender vi ikke, vi beder
altsaå om Ders Angifvelsen.

    Vi glaeder os meget, ifald De, kjaereste
Herr kommer, og giver os den Aere at
personligt visitere denne smukke Udstil-
ling i vor «Manes» Pavillonen.

 

      

    Jeg haaber, at Ders Billederne vil
vaekke almindelig Interesse og at
ogsaa flere vil forstaae dem. Jeg vil
prøve at hjelpe til med Publiceren
af Herr S. Obstfelder’s Artiklen over Ders
Kunst – i oversaettelsen. Jeg seer, at
De, højstaerede Herr, og Herr S. Obstfelder
er beslaegtede Konstsjaele. Ved hans
Besøg i Prag har jeg ogsaa havt Aeren
at tale med ham og jeg er henrykkt i
hans smukke Vaerk «Korset» og «Røde
Draaber».

    Men findes ennog andre Afhandlinger
over Ders Konst i skand. Litteratur?

    
    Idet jeg glaeder mig paa Ders aerede
Besøg i Prag tegner jeg
med Højagtning og Aerebødighed

    Ders hengivne
Hugo Kosterka

    Men hvad siger De, min højstaerede, til de flere
Sprogfejl?