Munchmuseet, MM K 4327

MM K 4327, Munchmuseet. Datert 06.12.1906. Brev fra Kunsterklubben "MANES", Vr. Kiesvettr.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
SPOLEK MANES VPRAZE

    
Prag, 6./XII. 1906..    Hochgeehrter Meister!


    In Beantwortung Ihres
hochgeschätzen Briefes v. Heute
teile ich ergebenst mit dass
wir Ihre sämtliche Bilder aus
der Ausstellung, nähmlich 91.
Werke
, am 24. März 1905
auf die Adresse:
    Transport-Atiengesellschaft
    vorm. Hevecke
    Hamburg – Zippelhaus 1/2

    
    Mit aller Hochachtung
    ergebener
Vr. Kiesvettr
Secretär