Munchmuseet, MM K 4453

MM K 4453, Munchmuseet. Datert [??].[??].1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Der kommer en \Koge/ Maskine fra Byen,
– naar Kaffekjedlen skal sættes paa,
lægges Risten de nedi, derpaa en Ring,
Petra maa være forsigtig med Ringene,
– saa det er bedst hun lægger et Pap-
stykke i Gruen. – Vand paa den øverste
Skaal. Krogen som her medfølger
er til Ringene. –

    De graa Haandklæder som her
er til dit eget Brug –
{K}\T/il Kjøkkenet Vadskeklæder. Vi
kom hjem med Horten\Hankø/ i straalende
Veir. Jeg haaber { … }\vi/ ikke har
forstyrret Dig altfor meget i Arbeidet,
og at Du nu har faaet
Dig Slagbordet, det blier bra
nyttest for Dig. –

    
    Mange Hilsner fra Inger
    Din K B