Munchmuseet, MM K 4499

MM K 4499, Munchmuseet. Datert 30.06.1903. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d 30 Juni    Kjære Edvard!


    Vi holder nu paa med
Indpakningen til vor Reise,
Onsdag Morgen drager vi
afsted, kjører med Vogn
herfra lige til Revierbryggen
og det er jo letvindt. –

    Du har vel læst «Spred
te Indtryk, dansk Kunst». –
i Morgenbladet. – Der staaer
igjen meget om din Kunst.

    Desværre Brevet har laet om
Søndag 5. Juli – Soon. –

    – Du husker, vi havde tænkt

 

      

os til Rødtangen og vi
drog ogsaa derhen; – men
vi blev noksaa skuffede; –
efterat vi havde faaet et
Logi og havde udpakket
vore Sager gjorde vi den
uhyggelige Opdagelse at der
gik Tyrer i Veiene og sindte
Kjør, desforuden var Badehuset
sløifet. – Og saa havde vi
Grams ogsaa ikke saa langt
ifra, det var ogsaa generende.
Morgenen efter reiste vi
til Filtvedt; Efterat vi
havde været høit og lavt
omkring, fandt vi et Logi,
men som vi synes kunde passe
for os; – men saa kom Konen
i Huset ind og fortalte at
hun havde Brystsyge. –

 

      

    Vi bestemte os da for Soon
sad i et Baadhus og ventet
i 5 Timer trætte og udslidte
– og synes, at vi havde gjort
ilde ved at reise fra vort
gode Logi. – Men nu
er vi da kommet i Havn,
i Soon, fundet et noksaa paasende
Sted lige ned ved Stran-
den, hvor vi betaler 45 Kr
for to mindre Værelser. –
Vi spiser Lunch i Hotellet
og holder os forresten selv,
– saa jeg troer nok, dette
skal blive bra. – Luften
er styrkende og vi har
alt begynt at faa
Appetit. – Inger skal benytte
Badet. – Overalt er der
faa Badegjæster paa Grund

 

      

af de daarlige Tider. –
– Det er noksaa vakkert omkring
her, lyst og triveligt –
Idag var Inger og jeg paa
Posthuset, der laa Banco
brev \adr til mig/ fra Lübeck 350 Frk d
2 Juli Sal L Cohn Bankgeschäft.
fra Dig adr Nordstrand. – Det er altsaa
kommet vel frem, Naar Inger reiser
senere til Christiania, skal
hun faa sat dem ind, –
– og skal jeg sende Kvittering
for Mottagelsen.

    – – Det er en Stund siden
vi hørte noget fra Dig, – haaber
Du er frisk.      Det sidste
Regn har vel opfrisket godt
i Haven din. –
  Inger hilser
Dig meget
 Din hengivne
Karen Bjøls