Munchmuseet, MM K 4540

MM K 4540, Munchmuseet. Datert 21.11.1899. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
21 November 99.    Kjære Edvard!


    Vi har modtaget 100 Kr
fra Dig, men har Du nu
ikke taget Dig for nær? i
alfald gjør vi det saa,
at vi lægger bort 50 Kr, som
Du bare kan reqvirere,
naar Du behøver dem. –
Vi har ikke Brug for mere
nu. –

    Det var godt at høre,
at Du har det bra nu,
ved Tretten er det vist
ikke saa svert triveligt.

 

      

saa jeg synes det var saa
deiligt, at Du havde reist
derfra – Du maa vare
Dig for Fru Kinck, da hun
bruger at presse Penge af Folk
uden Skam, vi har for faa
Dage siden, havt Brev fra hendes
Niece i Bergensstift, som fortæller,
hvorledes hun farer frem, – og
truer med Telegrammer, det
gjelder \nu/ Sønnerne, som skal op-
holde sig i Udlandet paa Familiens
Bekostning. – Hun er saa reent
skamløs. –

    – Vi har det surt og koldt
om Dagen, der kommer vel snart
Snee, men hvad der er godt,
idag holder Mureren paa at
cementere omkring Huset.

 

      

    Vi maatte selv drive dette
og lover at lægge ud for
Iversens, men det blimaatte
til og det kom bare paa
10 Kr. Nu haaber vi, at
det blier bedre med Træk-
ken. –

    Inger holder paa at drive
Eleverne til Opvisningen,
det taer noksaa meget
paa, da det er et svare
Stræv, men de ere virkelig
flinke. – Hun skal have
Skolens Gymnastiklocale.

    – Du maa nu passe
paa at faa meget nysilt
Mælk der hvor Mælken skulde
være fed. –      Et Par nye
Strømper sendes op til Dig.

    
    Lev vel Hilsen fra Inger.
    Din hengivne
K. B.