Munchmuseet, MM K 4579

MM K 4579, Munchmuseet. Datert 10.02.1914 . Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: St. Hanshaugen
Kristiania]


      

    
    Til
Maleren E Munch
    \Hotel du Senat/
    Rue de Seine 66
    \6a qu/
    Paris


    
10de Febr    Kjære E!
 Mange Tak
for Kortet, som jeg
fik i dette Øieblik!
Alt vel!
Inger takker Dig
meget for Gratulationen
og hilser Dig hjertelig.
Igaar havde vi Vaar
veir, Barna begynte
at klinke; idag seer
det ud som fuld
Vinter.
  Mange Hilsener
    Din heng K B.