Munchmuseet, MM K 4584

MM K 4584, Munchmuseet. Datert 12.08.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Tak for Brevet,
og tak for, at Du var saa snil at
sende os Bær.      Desværre er
det gaaet galt med Bærene,
for borte er de, Inger har un-
dersøgt overalt. –

    Naar Tiden kommer, skal der
undersøges med Betalingen hos
Smedsrud, og det skal blive
greiet. –      Naturligvis er
man optaget af Krigen, men
vi faaer haabe; – den kan
jo stanses før man tænker,
ved den Høiestes Magt. –

    
    Mange Hilsener
fra Inger
    fra din hengivne
Karen Bjølstad.


Den 12te August 1914. –