Munchmuseet, MM K 4604

MM K 4604, Munchmuseet. Datert 02.08.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2den August 1915 –    Kjære Edvard!


    Fra Moss Privatbank kom der
fra Dig 200 Kroner. –
– Atter igjen! –
Tak, hjertelig Tak,
  Din
heng Karen Bjølstad
    Hjertelig tak!
    Din heng. Inger.