Munchmuseet, MM K 4605

MM K 4605, Munchmuseet. Datert 07.08.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange, mange Tak for
Bærene, der efter Ordre
fra Dig kom fra Hvidsten.
Deilige Moreller, som vi
delte med Laura.

    Kirsebærene syltet vi
straks, fik Krukker
af Syltetøi og mange
Flasker af deilig
Saft, – og saa Tak
for alle dem Udgift-

 

      

ter, Du har havt med
vor Tur til Laura
igaar. –

    
    Hjertelig Hilsen fra
os.
  Din hengivne
Karen Bjølstad


7de August 1915 –