Munchmuseet, MM K 4616

MM K 4616, Munchmuseet. Datert 09.06.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Til
Maleren Edvard Munch
    «Ekely» Hoffsveien
    Skøien St.
    pr. Kristiania


    
    Kjære Edvard!


    Mange mange Hilsener
med Ønsket om
en god Pindsefest

    
    fra Inger og din
hengivne Karen Bjølstad


9de Juni 1916. –