Munchmuseet, MM K 4619

MM K 4619, Munchmuseet. Datert 02.10.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2den October
1916    Kjære Edvard!


    Igjen sender Du
Os saamange Penge
200 Kroner. – \igjennom/fra
Moss Privatbank. –
Tusende Tak for
Alt. –
  Din hengivne
Karen Bjølstad

    Inger sender Dig

 

      

mange Hilsener og
Tak! –

    De deilige Saker fra
Haven din er en stor
Nydelse; – Poteterne
fortræffelige, – Inger kan
ikke nok lovprise dem
om Middagen. –

    Og nu skal Du igjen
til med en Udstilling,
– hvilket Arbeide! jeg
synes Du kunde trænge
Hvile for al din Anstræg-
se. –
  Lev vel din KB. –