Munchmuseet, MM K 4661

MM K 4661, Munchmuseet. Datert 06.10.1921. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære, kjære Edvard


    Inderlig Tak for alt i Sommer
de vakkre blomster og Bær og
Frugt og nu, hvad Du
gjennem Banken har sendt os
1000 Kroner, der kom igaar –

    
    Hjertelig Hilsen Inger din hengivne

 

      

    
    
    KB. Nordstrand 6te Octo.
1921