Munchmuseet, MM K 4664

MM K 4664, Munchmuseet. Datert 08.01.1922. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Inderlig Tak for, hvad
Du igjen har sendt os
gjennem Kreditbanken 1000
tusende Kroner, mange hjertelige
Hilsener fra os begge og Tak

 

      

    
    
    Din hengivne Karen Bjølstad

Nordstrand 18de Januar
1922