Kreditbanken

Bank. Kragerø, Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3494.    Brevutkast. Ikke datert. « »
Munchmuseet, MM N 3759.    Brevutkast. Datert 4.1911 . «Bedes { … }godhedsfuldt do»

Brev fra Kreditbanken til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1307.   Brev. Datert 28.03.1911 . «I Besiddelse /af Deres ærede af 27, ds. og henholden- de til Dagens Telefon- samtale sendte vi Dem idag pr. Telegram» 
Munchmuseet, MM K 5694.   Brev. Datert 19.03.1912 .  

Kreditbanken er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 736.   Brev fra Rasmus Meyer.
«Jeg tillader mig at meddele Dem, at jeg den 7 Juli har indbetalt den første Termin – Kr 3000 – paa det omforenede Beløb til Kreditbanken i Kragerø.»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Hjertelig mange Tak for Brevet, og for hvad Du forud har sendt os gjennem Kragerø Kreditbank K 200 Det var en stor Sum igjen, at Du kan af see saameget nu, Du har saamange Udgifter. –»
Munchmuseet, MM K 4553.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Gjennem Kragerøs Kreditb. har vi modtaget 50 Kr. Andrea har allerede faaet en Pakke med nydelige Sager, Spad- seerdragt og Bluse, snart faaer Du vel Kort fra hende, jeg skrev Du nu var i Kragerø. –»
Munchmuseet, MM K 4658.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nu sender vi Dig igjen inderlig Tak for de 1000 Kr som idag blier sendt os gjennem Kredit banken, det er en altfor store Pengesum»
Munchmuseet, MM K 4660.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak for den Kasse Vin, som kommer fra Paulsen idag, – hjertelig Tak derfor. Du er vel nu kommen tilbake til Ekely. Og saa kan jeg ogsaa faa takke Dig for 1000 Kroner som kom fra Kreditbanken»
Munchmuseet, MM K 4664.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inderlig Tak for, hvad Du igjen har sendt os gjennem Kreditbanken 1000 tusende Kroner, mange hjertelige Hilsener fra os begge og Tak»
Munchmuseet, MM K 4682.   Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.
«Tak for det nydelige nytaarskort og tusind tak for 1000 vi igjen har faat fra Kreditbanken. Jeg spurgte før opsigelse om der blev billigere leie fra april. Fruen kom op og sa vi skulde faa leien ned til 1500. Hun var meget elskværdig og lovet os et rum til at sætte ind en del, og det vil lette os meget. Tante har ossaa hat en tørn med forkjølelse, hun er meget bedre nu.»
Munchmuseet, MM K 4821.   Brev fra Karen Bjølstad.
«nu igaar kom der igjen fra Kreditbanken den store Sum 1000 Kroner – Tak tak! for dette fra Inger og din hengivne for al din Omsorg.»
Munchmuseet, MM N 3494.   Brevutkast fra Edvard Munch til Kretitbanken. Ikke datert. Se bl. 1v
«{E}Circa 1198 { … }Kroner {er}som jeg har sat {stående}ind i Kreditbanken er til Dispo{ … }sition til afbetaling af min Skat i Kragerø – De bedes godhedsfuldt give Kæmneren Meddelese herom»