Munchmuseet, MM K 4675

MM K 4675, Munchmuseet. Datert 23.12.1926. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag …     Kjære Edvar …  … 


    Mange gode Ønsker
for Julen, kjære Ed-
vard.

    Og saa takker
jeg Dig hjertelig for
den tilsendte Julegave
100 Kroner, med den
hjertelige Hilsenen!

    
    Din hengivne Tan\te/

 

      

 …  for julegaven.
Glædelig jul! Dette kommer
nok lit sent, da jeg netop skulle
faa den sædvanlige heftige forkjølelse
saa jeg blev hindret fra at hente
post. Nu er jeg meget bedre.
Naar du kommer til os mellem
jul og nytaar ligger fotografierne
færdig til dig.

    
    Mange hilsener din heng. Inger

Lillejulaften 26.