Munchmuseet, MM K 4678

MM K 4678, Munchmuseet. Datert [??].[??].1926. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Thorsdag –    Kjære Edvard!


    Takker Dig inderlig for
Brevet og saa for alle
de nydelige Blomster Du
sendte os igaar og saa
de deilige Jordbær, Tusind
Tak. – Hvor dog Blom-
sterne iaar er pragtfulde
i Farve og Duft, det

 

      

ja rigtig saa
behageligt for
Mennesker, som
var plaget af Støvet.
– Om Aftenen sidder
jeg længe oppe paa
Verandaen, da er det
saa nydeligt der –
tilslut Maaneskin. –

 

      

    
    
    Mange hjertelige
hilsener fra

    Inger og din
hengivne
Karen Bjølstad

    Idag havde jeg Brev
fra Sofie Bjølstad som
bad at hilse. –
\Dig. –/