Munchmuseet, MM K 4679

MM K 4679, Munchmuseet. Datert 07.12.1928. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak for
alt godt mod os, Ja alle
dine venlige Tanker for
 …  igaar de deilige
Blomster, – de nydelige
Roser, der opfylder
Stuen med den yn-
digste Duft. –
Og saa igjen den
gode styrkende Vin

 

      

Hvor det skulde bli
en Glæde at træffe
Dig igjen, naar
det kan bli belei-
ligt for Dig. –

    
    Inger sender Dig
Hilsen og takker Dig for
alt vi modtog modtog
igaar og Brevet. –

    Din hengivne
KB


Nordstrand 7de De
1928