Munchmuseet, MM K 4690

MM K 4690, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Edvard!
    Nu har vi da faaet
et mørkt, trist taaget
Veir, de bebuder Regn,
som vi ikke ønsker, – nu,
da vi er bleven saa
forvendte med det vid
underlige Solskin. – Da
kan Du tro, Verandaen
er deilig med sin Var-
me – og saa de
vakkre Solnedganger –
Alt er ellers ved
det Gamle. – I forrige

 

      

Uge, kom her en Kurv
med Æbler fra Dig, og
derfor megen Tak. –
Og saasom vi har spist
og syltet, – Tak for alle
dine forsyninger. –

    Hvor det er sjeldent
vakkert og friskt grønt,
og Birken som gulner
er som Guld iaar! –
Jeg har plukket daglig
Blomster i Haven, –
men, det er jo altid
noget vemodig ved
Høsten. –
  Jeg sender
Dig mange hjertelige
Hilsener
 din heng.
Karen Bjølstad

    Inger og takker!