Munchmuseet, MM K 4711

MM K 4711, Munchmuseet. Datert 28.12.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
28de De    Kjære Edvard!


    Vi bleve saa overraskede
igaaraftes ved at modtage
en Bogpakke, som var kom-
met til Julaften paa Stationen
Vi havde jo faaet en saa
værdifuld Præsent i Kassen
med de store deilige Dyr,
saa det faldt os ikke ind,
at der skulde være noget
mere, og vi blev ikke
varslet fra Betjeningen. –

    Saa faar Du da have man
ge, mange Tak for Alt. Det
var saa snilt af Dig,
de var saa ønskværdige disse
Bøger, saa godt ‹valgtud›, –
det var rigtig en Glæde
for os.

    Oline fik Anden og

 

      

30 Kr. Hun bad mig Takke
Dig saa meget foreløbig, –
selv vil hun skrive senere
sa hun. –

    Nu har vi saameget Mad
i Huset, – noget saa nyde
lig Kjød har jeg ikke spist
– men det var vel ikke
saa greit at tage \sætte/ disse
vakkre Dyr ud af Verden
for Dig. –

    Jeg seer af Aviserne at
elektrisk Lys ogsaa skal kom
me til Hvidsteen, hvor jeg
synes det var godt for Dig.
Kraften skulde I faa herfra
Kykkelsrud. –

    Nu faaer vi ønske Dig et
rigtig godt nyt Aar og saa
skal Du have Tak fra Inger og
mig for det gamle.
  Din
hengivne Karen Bjølstad