Munchmuseet, MM K 4722

MM K 4722, Munchmuseet. Datert 29.05.1904. Brev fra Karen Bjølstad.
Filologisk kommentar: Brevet omtaler brannen på "Villa Nova", som skal ha hendt omtrent 8 dager tidligere. Villaen brant ned 21. mai 1904.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Det var saa
godt igjen at see din kjendte
kjære Haandskrift, – det er meget
længe siden vi hørte noget fra
Dig. – Og nu er Du igjen i
Aasgaardstrand og der er det
deilig paa denne Tid, Haven din
fuld af blometrende Kirsebær
træer; ogsaa her er det vakkert
omkring, men dog ikke som
i Aasgaardstrand. – Vinteren
har været lang iaar, – det har
været en svær Venten paa Vaaren
og nu er den da kommen for
Alvor. – –      Det maa
være underlig for Dig at komme

 

      

tilbage til det lille Hus, maatte
Du nu faa rigtig god Hvile
i Sommer. – Her har vi det
nogenlunde som sædvanlig, Inger
har sine Elever og er frisk,
og jeg har travelt med Arbei
det til Turisttrafikken. –  … 
For vel 8 Dage siden Pinseaften
Morgen 4 ½ blev vi vækket af
Værtinden, og da vi saa ud
stod Villa Nova i fuld Brand.
Det var da i fuld Fart at blive
paaklædt. – Veiret var stille,
blikstille og derved reddedes
de omliggende Villaer, vor var
jo den nærmeste,  …  Gløder
regnede omkring os. – Brandstige
blev sat op til os – Kloakvand maatte